UPOTREBA PODATAKA

Telekom Slovenije

Telekom Slovenije Logo
Grupa Telekom Slovenije je među najsveobuhvatnijim davateljima komunikacijskih usluga u Jugoistočnoj Europi. Aktivnosti Grupe uključuju fiksne i mobilne komunikacijske usluge, digitalni sadržaj i usluge, multimedijalne usluge i digitalno oglašavanje, sistemske integracije i usluge računarskog oblaka, izgradnju i održavanje telekomunikacijskih mreža i očuvanje prirodne i kulturne baštine u Regionalnom parku Sečovlje Saltpans.

IZAZOV

Telekom Slovenije ima više od 200 lokacija raspoređenih širom Slovenije. Kako bi se osigurao nesmetan rad telekomunikacijske mreže, sve lokacije moraju raditi neprekidno te se moraju stalno nadgledati dok se podaci sa lokacija moraju moći arhivirati i naknadno analizirati. Ako se pojavi problem, osoblje za održavanje mora odmah dobiti alarm na svojim osobnim mobilnim uređajima.

Podaci sa svake lokacije prikupljaju se putem telekomunikacijske mreže upotrebom 191-og distribuiranog OPTO 22 kontrolera PAC R1, kojeg karkaterizira visoka pouzdanost, zaštita od prekida napajanja i razne mogućnosti komunikacije. Osim podataka o ambijentalnim uvjetima u objektima, kontroleri PAC R 1 takođe prenose podatke o potrošnji električne energije na lokacijama dodjeljenim zakupcima, nadzor rada UPS sistema i drugih uređaja kao što su klima uređaji, dizel generatori, pretvarači, lokalne baterije, kontrola pristupa, otvaranje vrata itd….

Kompletan sustav kontinuirano prikuplja više od 40.000 merenja i podataka sa svih udaljenih lokacija koje su dostupne telekom operaterima.

RJEŠENJE

Upravljački sistem zasnovan je na teritorijalno redundantnom SCADA iFix software koji kontinuirano , sa svih lokacija, sakuplja podatke poput statusa napajanja energijom, statusa klimatizacije, o potrošnji energije, struje itd., u dva upravljačka centra koja se nalaze u Ljubljani i Mariboru. Dva upravljačka centra su uspostavljena kako bi se osigurala veća pouzdanost sustava. U oba centra instaliran je dodatni Historian za kontinuirano arhiviranje i dugotrajno čuvanje podataka. Arhiviranim podacima osoblje za održavanje, koje se nalazi u svim slovenačkim regijama, pristupa putem web servera.

REZULTAT

Osoblje za održavanje Telekoma Slovenije sada praktično trenutno prima alarme o bilo kakvim oštećenjima ili greškama na bilo kojoj od 200 lokacija. Stoga na svaki alarm osoblje može odmah preduzeti mjere i otkloniti greške mnogo brže nego ranije. Sustav je značajno povećao pouzdanost rada telekomunikacijske mreže i pružio transparentnost u pogledu potrošnje energije od strane pojedinačnih korisnika mreže. Rješenje se zasniva na otvorenim i globalno provjerenim tehnologijama (GE Digital, Opto 22) koji korisnicima pružaju visok nivo funkcionalnosti, modularni pristup sa mogućnošću kasnijih rješenja i unaprijeđenja kao i dugoročnu sigurnost investicije.

Sistem koristi princip Internet of Things (IoT) za povezivanje i prijenos podataka sa udaljenih lokacija u centar i predstavlja sjajan primjer kako se, upotrebom najnovijih tehnologija, generira dodata vrijednost za korisnike.

Vzdrzevalec ob alarmu odpravlja napako