OSIGURAVANJE INTEGRITETA PODATAKA

Lek
(član Sandoz - Novartis grupe)

Logotipa Lek in Novartis
Lek je član Sandoz grupe, generičke divizije Novartisa, pionira na polju biološki sličnih lijekova i drugog najvećeg proizvođača generičkih lijekova na svijetu. Lek proizvodi farmaceutske i biotehnološki aktivne supstance, farmaceutske proizvode i biološke lijekove

IZAZOV

Integritet podataka, uključujući implementaciju, referentno centralno skladište podataka predstavlja osnovu za usklađenost sa dobrom proizvodnom praksom i proizvodnjom proizvoda najvišeg kvaliteta. Stoga je Lek, naročito odjel za proizvodnju čvrstih, sterilnih i biotehničkih proizvoda, donijelo odluku da primjeni MePIS PDM i PDM rješenja.


RJEŠENJE

MePIS CDE i MePIS PDM rješenja pružaju tvrtki Lek potvrđeno centralno skladište za kontekstualizirane podatke o proizvodnji i mogućnost njihove dubinske analize. Centralno skladište podataka predstavlja referentni izvor kontinuiranih podataka za svu dalju obradu. U njemu se čuvaju i alarmi i podaci o reviziji kao i svi izvještaji o proizvodnji koji su u bilo kom trenutku dostupni putem web aplikacije. Pored prikaza osnovnih podataka, analitički dio MePIS PDM sadrži i usporedbu serija, usporedbu mjerenja sa alarmima na istom ekranu i analizu najčešćih alarma na određenoj opremi ili lokaciji u cjelini.

REZULTAT

Tvrtka Lek je poboljšala integritet podataka i povezanu regulatornu usklađenost sa proizvodnim procesom, a istovremeno stekla bolji uvid u proizvodni proces.
kljucavnica za varovanje podatkov