Upravljajte svojim tokovima rada

Belupo

Logotip Belupo
Belupo, osnovan 1971., druga je najveća farmaceutska tvrtka u Hrvatskoj. To je moderna farmaceutska tvrtka, kako sa tehnološkog, marketinškog, tako i sa razvojnog aspekta, držeći korak sa razvojem i najvišim standardima farmaceutske industrije.

IZAZOV

Interna analiza tvrtke Belupo pokazala je da je proizvodnja postala previše opsežna i kompleksna da bi se njome moglo upravljati bez napredne IT podrške. Istovremeno, tvrtka Belupo teži smanjenju mogućnosti ljudskih grešaka, bržem uvođenju novih proizvoda i pojednostavljenju procesa usuglašavanja sa propisima. Cilj je da proizvodni procesi budu fleksibilniji, bolje dokumentirani i manje podložni ljudskim greškama.

Stoga je tvrtka Belupo, uzimajući u obzir identificirane ciljeve u pogledu kvaliteta i ispunjavanja visokih standarda postavljenih od strane lokalnih i međunarodnih regulatornih organa, odlučila uložiti sredstva u implementaciju Metronik MePIS LS proizvodnog IT sustava, MES za farmaceutsku industriju.


RJEŠENJE

Osnovu MePIS LS sustava predstavlja modul za upravljanje elektronskim tehnološkim postupcima (MBR). Pored tog modula u sustav se može uključiti i modul za centralno mjerenje sirovina ili modul za obavljanje svih proizvodnih postupaka, kao što su miješanje, punjenje, granulacija, tabletiranje, pakiranje i sl.

Odgovorne osobe pripremaju, provjeravaju i potvrđuju (elektronski potpisuju) elektronske operativne procedure i, kasnije, aktiviraju radne naloge na osnovu tih procedura. Tijekom proizvodnje, tehničari i operateri samo aktiviraju i potvrđuju unaprijed definirane funkcije. MePIS LS se može integrirati sa raznom proizvodnom opremom i sustavima, omogućavajući automatski prijenos i prikupljanje podataka o proizvodnji.

U Belupu, Metronik je implementirao kompletno MePIS LS rješenje. U proizvodnom pogonu se u potpunosti koriste MBR i EBR moduli za pripremu. Procesom vaganja upravlja se iz osam komora za vaganje opremljenih sa ukupno sedamnaest vaga.


REZULTAT

MePIS LS sustav je Belupu pružio napredno rješenje za podršku proizvodnji bez papira i poboljšalo poštovanje dobre proizvodne prakse (GMP). Zbog boljeg upravljanja i optimizacije proizvodnog procesa i procedura, manjih mogućnosti ljudskih grešaka (elektronske radna uputstva, operateri su pod nadzorom tokom cijelog procesa, sve akcije su dokumentirane), brže uvođenje novih proizvoda i usklađenost sa najsuvremenijim regulatornim zahtjevima Belupo se može brže prilagoditi potrebama tržišta i slijediti svoju ambicioznu strategiju rasta.

slika sistema MePIS LS