Centralno skladište podataka

Osigurajte integritet podataka

Centralno skladište podatakatvrtke Metronik omogućava sigurno prikupljanje i skladištenje podataka iz više izvora u jednom skladištu podataka na kontekstualiziran način, pružajući integritet osnovnih podataka i trenutni pristup sa jedne točke.
Image
Image

Ključne karakteristike:

 • Uspostavljanje centralnog skladišta procesnih podataka (MePIS CDR, GE Historian)
 • Modeliranje i kontekstualizacija podataka
 • Čuvanje podataka, događaja, recepata i izvještaja proizvodnih serija
 • Osiguravanje integriteta podataka
 • Osnova za digitalizaciju procesa i uspostavljanje digitalnog blizanca
 • Visoka sigurnost skladištenja - bez gubitka podataka u slučaju prekida veze
 • Manuelni unos podataka
 • Nadograditi raznim sadržajem (optimizacija procesa, otkrivanje grešaka ...)
 • Implementacija "lokalno" ili u računarskom oblaku
 • Alati za vizualizaciju i analizu podataka (MePIS PDM, MePIS OPEX)
 • Sučelje za raznu proizvodnu opremu i sustave
Reference: Dravske elektrarne Maribor, JP Energetika, Lek/Sandoz/Novartis, Telekom Slovenije
Image

Za korisnike u farmaceutskoj industriji

 • Centralno čuvanje procesnih podataka i događaja
 • Integritet podataka i GMP usaglašenost
 • Osnove za proizvodnju bez papira
 • Praćenje svih promjena (Audit Trail)
 • Usaglašenost sa EU Annex 11/21 CFR Part 11
 • Konfigurabilni pre-validirani sustav (nivo 4 prema klasifikaciji GAMP5) (nivo 4) značajno smanjuje vrijeme potrebno za pokretanje i validaciju
Reference: Lek/Sandoz/Novartis