Osiguranje optimalnih parametara ambijenta

Uspostaviti odgovarajuće parametre ambijenta, poboljšati radno okruženje i smanjiti potrošnju energije pomoću Metronik rešenja za automatizaciju za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC).

Linkovi za specifikaciju:
Reference: Belupo, Izola Opšta bolnica, Murska Sobota Opšta bolnica, Novo mesto Opšta bolnica, Bolnišnica Ptuj, Bosnalijek, Cankarjev dom, Harvey Norman, HIT Perla, Larix Hotel, Livada Prestige Hotel, Lucija Hotel, Marita Hotel, Mirta Hotel, Radin Hotel, JGL, Slovenian Control, Kristalna palača BTC, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Aerodrom Ljubljana, Marifarm, Ministarstvo pravde - RS, Pliva/Teva, RTV Slovenije, Salus, Thermana, Therme Krka, UKC Ljubljana, Univerzitet u Ljubljani - FKKT/FRI
Image