Automatizacija klimatizacije i energetike u zgradama

Osigurati efikasan rad HVAC sustava i kontrolu nad ključnim parametrima u prostorijama.

Rješenja za automatizaciju i kontrolu procesa koje pruža Metronik, a koja se odnose na grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu mogu osigurati odgovarajuće ambijentalne uvjete, poboljšanu praktičnost, lakše održavanje sustava i energetsku efikasnost.
Image
Image

Ključne karakteristike:

  • Osiguravanje optimalnog rada energetskih i klimatizacijskih sustava
  • Osiguravanje optimalnih ambijentalnih uslova
  • Podrška za održavanje energetskih uređaja
  • Nadzor svih ključnih parametara u energetskim sustavima i na svim objektima
  • Upravljanje potrošnjom energije (MePIS Energy)
  • Integracija energetskih sustava i sustava tehničke sigurnosti (kontrola pristupa, sustav zaštite od požara, video nadzor…)
  • Automatizirane zgrade: poslovne zgrade, hoteli, bolnice, lječilišta, trgovački centri
Reference: UKC Ljubljana, Kristalna palača BTC, Aerodrom Ljubljana, Kontrola vazdušnog saobraćaja Slovenije, Terme Krka, Cankarjev dom, Univerzitet u Ljubljani – FKKT/FRI….