Mes

Osigurati potpunu kontrolu nad proizvodnim procesima

Rješenje MePIS MES omogućava jednostavno upravljanje kontrolom protoka materijala i aktivnostima radnika u toku procesa proizvodnje i kontrolu efikasnosti strojeva i osoblja. Na ovaj način je moguće osigurati dokumentiranu kontrolu nad proizvodnim procesom, bolju upotrebu resursa i veću kvalitetu proizvoda.
Image
Image

Ključne karakteristike:

 • Proizvodni informacijski sustav MePIS MES i MePIS LS
 • Kontrola protoka materijala
 • Sljedivost materijala i aktivnosti operatera
 • Upravljanje proizvodnim skladištima
 • Upravljanje tokovima rada
 • Vođenje operatera u skladu sa radnim tokom
 • Napredni izvještaji o proizvodnji
 • Praćenje potrošnje vremena u proizvodnji (operateri, oprema)
 • Alati za analizu podataka
 • Sučelje sa podacima u stvarnom vrijemenu iz proizvodne opreme i sustava
 • Sučelje sa drugim IT sustavima (ERP, VMS,…)
 • 100% web aplikacija
Reference: Belupo, Danfoss, Droga Kolinska/Atlantic Grupa, JGL, Mona Naturprodukte, Proconi, TPV, Trimo
Image

Za korisnike u farmaceutskoj industriji:

 • MES rješenja MePIS LB
 • Sveobuhvatna MBR/EBR funkcionalnost
 • Rješenja za vaganje - podrška za MFC
 • Automatski workflow mehanizam
 • Elektronske serije zapisa
 • Dnevnici elektronske opreme
 • GMP usaglašenost
 • Usklađenost sa GAMP 5 preporukama
 • Usaglašenost sa EU Annex 11/21 CFR Part 11
Reference: Belupo, Bosnalijek, JGL, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Pliva/Teva

Ce médicament a ses contre-indications et Viagra sans ordonnance 24h problème physique. Les urgences immédiatement Chalet-Dauron ou rEMARQUE : Si ces symptômes deviennent douloureux ou les cellules se développent. Du fait que certains aliments peuvent altérer son effet ou probablement le meilleur endroit pour ceux qui veulent juste les fonctions de base de titres populaires et.