Serijalizacija/
Praćenje i sljedivost

Implementirati sveobuhvatno rješenje za serijalizaciju i sljedivost.

MePIS GenCode predstavlja modularno rješenje za praćenje i sljedivost, serijalizaciju i agregaciju, uključujući P&V mašine.
Image

Ključne karakteristike:

  • MePIS GenCode predstavlja modularno IT rješenje za praćenje, serializaciju i agregaciju
  • Nivo 4 - Centralno skladište kodova (generiranje jedinstvenih kodova, arhiviranje kodova i analitika)
  • Nivo 3 - Plant server (Sučelje za P&V strojeve, upravljanje statusom koda, distribucija koda po P&V sustavima, integritet podataka za razine 0 do 3)
  • Sveobuhvatno rješenje koje uključuje i svu potrebnu dokumentaciju, isporuku i puštanje u rad P&V sustava
  • GMP sukladnost
  • Usklađenost sa GAMP 5 preporukama
  • Usklađenost sa EU Annex 11/21 CFR Part 11
  • 100% web aplikacija
Reference: Alkaloid, Belupo, Bosnalijek, Genericon Pharma, G.L. Pharma, JGL, Krka, Montavit, TAD Pharma
 Studija slučaja: Alkaloid