SMANJENJE
POTROŠNJE ENERGENATA

Proizvodnja automobila
u Srednjoj Evropi

 • Tvrtka


  Proizvodnja automobila u Srednjoj Europi

 • Industrija


  Ostale industrije

 • Rešenje

  Upravljanje energijom

IZAZOV

Pošto je automobilska industrija veoma intenzivna (energija predstavlja 10 - 15% troškova proizvodnje), svaka optimizacija donosi značajne uštede, veću konkurentnost i manji utjecaj na okoliš. Stoga je rukovodstvo proizvođača automobila u Srednjoj Europi željelo uspostaviti efikasan sustav za kontrolu potrošnje energije koji bi pružio potpune informacije o tome kako, gdje i kada se energija koristi te omogućio poboljšanje energetske efikasnosti proizvodnog procesa.

RJEŠENJE

U tu svrhu, proizvođač automobila odabrao je MePIS Energy kao svoj sustav upravljanja energijom, koji je Metronik prilagodio tako da udovolji specifičnim zahtjevima automobilske industrije. U proizvodnji sustav pruža korisnicima sve relevantne informacije u vezi sa potrošnjom energije i pomaže im u upravljanju energetskim sustavima, kao i u kontroli potrošnje energije. Podaci o otpadu su takođe integrirani u MePIS Energy, što rezultira sveobuhvatnim portalom za upravljanje energijom i otpadom koji može prikazati potrošenu energiju i nastali otpad pojedinačno za svaki automobil.
Informacijski sustav MePIS Energy u brojevima:
 • Više od 800 mjerenja za praćenje potrošnje energije i vode,
 • Sustav prati 9 različitih prijenosnika energije i koristi više od 50 različitih parametara kao i 2000 kalkulacija,
 • Izveštaji se konfiguriraju prema zahtjevima korisnika,
 • Dva višedimenzionalna OLAP sustava podataka za predformulaciju analiza po principu vađenja podataka,
 • Energetski izveštaj za svako proizvedeno vozilo.
energy management_dashboard

REZULTAT

Efikasan energetski informacijski sustav MePIS Energy korisniku pruža veću transparentnost događanja u proizvodnji, jer omogućava pregled nad ključnim pokazateljima energetske efikasnosti proizvodnje. Sustav korisniku takođe omogućava automatsku izradu energetskih izveštaja kod čije izrade se uzimaju u obzir specifični proračuni potrošnje energije s obzirom na svako izrađeno vozilo. Sve to donosiocima odluka pomaže pri donošenju ključnih poslovnih odluka. Uz pomoć Metronikovog sustava proizvođač je dobio i međunarodni certifikat Green Factory. .

MePIS energetski sustav pruža veći nivo transparentnosti u proizvodnji. Daje pregled ključnih pokazatelja performansi u pogledu energetske efikasnosti. Sustav takođe omogućava automatsko generiranje energetskih izveštaja, koji uzimaju u obzir specifične proračune potrošnje energije za svaki proizvedeni automobil. To omogućava donosiocima odluka da usvoje ključne poslovne odluke. Uz pomoć MePIS Energy sustava, proizvođač je stekao i međunarodni certifikat Green Factory.