Reference

Druge industrije

Danfoss

V podjetju Danfoss Ljubljana smo uvedli proizvodni informacijski sistem MePIS za planiranje in obvladovanje proizvodne učinkovitosti. Enako rešitev smo uvedli tudi v Danfossovem obratu na Kitajskem.
Logotip Danfoss
Logotip Austrotherm

Austrotherm

V avstrijskem proizvajalcu izolacijskih materialov Austrotherm smo implementirali prizvodni informacijski sistem MePIS z namenom optimizacije in povečanja učinkovitosti proizvodnje. MePIS Austrothermu omogoča učinkovitejše planiranje, vodenje in spremljanje proizvodnje v elektronski obliki. Vodjem proizvodnje nudi stalen vpogled v trenutno učinkovitost in stanje proizvodnje, vsebuje pa tudi zmogljiva analitična orodja za optimizacijo proizvodnje in zmanjšanje zastojev. Metronik je projekt izpeljal v štirih mesecih.

Austrian Mint

V avstrijski kovnici denarja Mint smo v sodelovanju z avstrijskim parnerjem T&G uvedli proizvodni portal MePIS OPEX. Le ta iz programske opreme Proficy Historian črpa signale o stanju na proizvodnih linijah (delovanje, zastoji, števci) in na podlagi uveljavljenih algoritmov izračunava proizvodne kazalnike. Zaradi standardiziranosti funkcij znotraj sistema MePIS OPEX, ki je nastal kot rezultat intenzivnega razvoja v Metroniku, smo projekt izpeljali v manj kot dveh mesecih.
Logotip Austria Mint
Logotip Trimo

Trimo

V Trimu smo uvedli proizvodni informacijski sistem MePIS, ki je v celoti integriran s sistemoma SAP in skladiščnim sistemom. MePIS zagotavlja popolno sledljivost in celovito informacijsko podprto vodenje proizvodnje, saj se delovni nalogi samodejno prenašajo iz informacijskega sistema na stroje. Izvedli smo tudi operativni nadzor nad proizvodnimi linijami.

Calcit

Za podjetje Calcit smo v tovarni v Gospiću na Hrvaškem dobavili, zmontirali in zagnali transformatorsko postajo za potrebe procesa mokrega mletja. Sistem zajema 35 kV srednje napetostno GIS stikališče z zaščitnimi releji, energetske transformatorje moči od 2,5 do 4,7 MVA, 400 in 690 V nizko napetostne stikalne bloke ter 12 stopenjsko kompenzacijsko napravo.
Logotip Calcit
Logotip Premogovnik Velenje

Premogovnik Velenje

V Premogovniku Velenje smo uvedli informacijski sistem za podpro energetskemu managementu MePIS Energy. Sistem je namenjen zbiranju, analizi in prikazu ključnih informacij za učinkovito upravljanje z energijo in okoljem. Izvedli smo tudi avtomatizacijo nekaterih ključnih energetskih sistemov (klimatske naprave, toplotne postaje, razsvetljava).

Drugi uporabniki

Acroni, (Slovenija); Cinkarna Celje, (Slovenija); Danfoss China, (Kitajska); GE Jenbacher, (Avstrija); Eta Cerkno, (Slovenija); Goodyear Dunlop, (Slovenija); Iskra Emeco, (Slovenija); Isovolta Wernsdorf, (Avstrija); Livar, (Slovenija); Nafta Lendava, (Slovenija); Paloma, (Slovenija); Salonit Anhovo, (Slovenija); Sava Tires, (Slovenija); Vipap Videm Krško, (Slovenija);…